Bizimlə əlaqə

xalqın həyatına maddi təsir - yerli yaşıl iş yerlərinin yaradılması və böyümədən