Bizimlə əlaqə

Yaxın Şərqdə Fələstin Qaçqınlar üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yardım və işlərin təşkili