Bizimlə əlaqə

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qərarı 2166