Bizimlə əlaqə

Rumınlar İttifaqı Uğrunda Alyansın (AUR) vitse-prezidenti