Bizimlə əlaqə

Qazaxıstan

Qazaxıstanın İqtisadi Uğurları: Transformasiya və İnkişaf Səyahəti

Paylaş:

Nəşr

on

Kazakhstan, the largest landlocked country in the world and a key player in Central Asia, has made remarkable strides in its economic development over the past three decades. From the early years of independence following the collapse of the Soviet Union to its current status as an emerging market, Kazakhstan’s economic success story is characterized by strategic reforms, diversification efforts, and a commitment to sustainable growth. This article explores the key factors behind Kazakhstan’s economic achievements and the ongoing efforts to ensure its future prosperity.

Tarixi kontekst və ilkin çağırışlar

1991-ci ildə müstəqillik əldə etdikdən sonra Qazaxıstan mühüm iqtisadi problemlərlə üzləşdi. Mərkəzləşdirilmiş planlı iqtisadiyyatdan bazar sisteminə keçid çətinliklərlə, o cümlədən inflyasiya, işsizlik və yeni iqtisadi institutların yaradılması zərurəti ilə dolu idi. Bununla belə, ölkə iqtisadiyyatın sabitləşdirilməsinə və uzunmüddətli inkişafın əsasının qoyulmasına yönəlmiş bir sıra islahatlara sürətlə başladı.

Strateji islahatlar və bazarın liberallaşdırılması

Qazaxıstan özünün birinci prezidenti Nursultan Nazarbayevin rəhbərliyi altında iqtisadi islahatların kompleks proqramını həyata keçirdi. Bunlara dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi, ticarətin liberallaşdırılması, sahibkarlıq fəaliyyəti üçün əlverişli hüquqi bazanın tətbiqi daxildir. Hökumət iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarını inkişaf etdirmək üçün birbaşa xarici investisiyaların (BXİ) cəlb edilməsinə də diqqət yetirmişdir.

One of the most significant early successes was the attraction of substantial FDI into the country’s oil and gas sector. Kazakhstan, with its vast reserves of hydrocarbons, became a major player in the global energy market. Partnerships with international oil companies facilitated the development of key oil fields such as Tengiz and Kashagan, driving economic growth and generating significant revenues.

İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və sənaye siyasəti

Neft və qaz ixracına həddən artıq asılılıq ilə bağlı riskləri dərk edən Qazaxıstan iqtisadiyyatını şaxələndirmək üçün birgə səylər göstərmişdir. Hökumət qeyri-mədən sənayesinin inkişafına və təbii ehtiyatlardan asılılığın azaldılmasına yönəlmiş bir sıra təşəbbüslər irəli sürmüşdür.

Qeyri-neft sektorlarının inkişafı

Kazakhstan’s “Nurly Zhol” (Bright Path) economic policy, introduced in 2014, focuses on infrastructure development, industrialization, and enhancing connectivity. This program has led to significant investments in transportation, logistics, and infrastructure projects, improving domestic and regional connectivity and fostering economic integration.

reklam

The “Kazakhstan 2050 Strategy” outlines long-term goals for economic diversification and modernization. Key areas of focus include agriculture, manufacturing, and digital technologies. Efforts to develop the agricultural sector have led to increased productivity and exports, making Kazakhstan a key player in the global grain market. Meanwhile, the promotion of manufacturing and industrial clusters has spurred growth in industries such as machinery, chemicals, and metallurgy.

 Digital Çevrilmə

The “Digital Kazakhstan” initiative, launched in 2017, aims to drive the country’s digital transformation and foster a knowledge-based economy. The program focuses on improving digital infrastructure, fostering innovation, and enhancing digital literacy. As a result, Kazakhstan has seen significant growth in its tech sector, with the emergence of startups and increased adoption of digital technologies across various industries.

Maliyyə Sektorunda İslahatlar və İnvestisiya Mühiti

Qazaxıstan maliyyə sektorunu gücləndirmək və ümumi investisiya mühitini yaxşılaşdırmaq üçün əhəmiyyətli islahatlar həyata keçirmişdir. 2018-ci ildə Astana Beynəlxalq Maliyyə Mərkəzinin (AIFC) yaradılması bu baxımdan mühüm mərhələ oldu. İngilis ümumi hüququna əsaslanan öz hüquq sistemi ilə AIFC qlobal investorları cəlb etmək və Qazaxıstanı regional maliyyə mərkəzi kimi yerləşdirmək məqsədi daşıyır.

Şəffaflığın artırılması, tənzimləmə proseslərinin sadələşdirilməsi və korrupsiya ilə mübarizə səyləri daha əlverişli biznes mühitinə töhfə verib. Bu islahatlar investorların inamını artırdı və neft və qazdan başqa müxtəlif sektorlarda XBİ-nin artmasına səbəb oldu.

Davamlı İnkişaf və Yaşıl İqtisadiyyat

Kazakhstan has also been proactive in addressing environmental challenges and promoting sustainable development. The country has set ambitious targets for renewable energy development, aiming to increase the share of renewables in its energy mix. Investments in wind, solar, and hydroelectric projects are part of Kazakhstan’s strategy to reduce its carbon footprint and transition to a greener economy.

In 2013, Kazakhstan launched the Green Economy Concept, which outlines a comprehensive approach to sustainable development. This initiative encompasses measures to improve resource efficiency, promote clean technologies, and enhance environmental protection. Kazakhstan’s commitment to sustainability is further exemplified by its active participation in international climate agreements and initiatives.

Kazakhstan’s economic success is a testament to its strategic vision, robust reforms, and commitment to diversification and sustainability. From overcoming the challenges of post-Soviet transition to becoming a dynamic and emerging market, Kazakhstan has made impressive strides in its economic development. As the country continues to navigate the complexities of the global economy, its focus on modernization, innovation, and sustainable growth will be crucial in ensuring long-term prosperity and resilience.

Bu məqaləni paylaşın:

EU Reporter müxtəlif xarici mənbələrdən geniş baxışları ifadə edən məqalələr dərc edir. Bu məqalələrdə yer alan mövqelər mütləq Aİ Reportyorunun mövqeləri deyil.

Eğilimleri